T: 94 478 30 00 • aparkabisa@aparkabisa.com  
INSTALAZIO BIKAINAK KOKAPEN EZIN HOBEAN

Etengabe hedatzen ari den Industria-ekoizpeneko eremu batean, karga- eta banaketa-mugimendu sarri eta handiko esparru batean, kokaturik, komunikazio bikainak ditu munduko edozein lekurekin.
Bilbotik 7 minutura, aireportutik 5era eta superportutik 3ra. Kantauriko Autobidearen eta Eusko-Aragoiar Autobidearen (A-68) albo-alboan kokatuta dago, baita Kantauriko Autobiarenean (A-8) ere; beraz, kokaleku bikainean, ezbairik gabe.

EUSK
CAST